logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสน ...อ่านต่อ


อีก 7 ปีผู้สูงอายุไทยพุ่ง 1 ใน 5 ของประเทศ

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.7 ในปี 53 เป็น 11.5 ล้านคน ในปี 60 แ ...อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2560 | 3378

กรมอนามัย จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุ แนะหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.

กรมอนามัย ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ แนะหลักหลักปฏิบัติตามสูตร 3อ. 2ส. 1ฟ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุ ...อ่านต่อ


กรมอนามัยส่ง Care manager ดูแลผู้สูงอายุ

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ของกรมอนามัยร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ...อ่านต่อ

6 มกราคม 2558 | 4284

12ท่ายากสำหรับผู้สูงอายุ

การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การหกล้มไม่ใช่เรื่องธรรมดา โดยเ ...อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2557 | 12952

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อภิปรายผลใน“มาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านการหกล้ม ในผู้สูงอายุและการป้องกันโรคสมองเสื่อม”

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า และในปัจจุบัน ผู้สูงอายุไทยมีจำนวนมากกว่า 9,928,000 คน ซึ่งคิดเป็น 18% ของประชากรไทยทั้งหมด และส ...อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2557 | 3753

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP