logo

10 ปี มีไม่ถึง 200 คน “นักวิจัย” ประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์ MGR Online: https://mgronline.com/qol/detail/9610000075257 12 องค์กร ผนึกความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐ ...อ่านต่อ

3 สิงหาคม 2561 | 1277

สปสช.ออกประกาศให้ปชช.รับทราบสิทธิคัดกรองความเสี่ยง

ที่มา หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 บอร์ด สปสช.ออกประกาศขอบเขตบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 เพิ่มคว ...อ่านต่อ


การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการทำงาน

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการทำงาน ในโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหร ...อ่านต่อ


ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมประชุมจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพน่าห่วง เด็ก-วัยรุ่นไทย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโตและเยาวชนราว 30 คน ร่วมประชุม HITAP เพื่อ จัดลำดับปัญหาสุขภาวะที่สำคัญในเด็กโตและเ ...อ่านต่อ

19 เมษายน 2556 | 2178

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP