logo

นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คณะวิจัยโครงการการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสนทนากลุ่มผู้ให ...อ่านต่อ


นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเมินการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เค ...อ่านต่อ


HITAP เตรียมประเมินต้นทุนต่อหน่วยและผลกระทบเชิงงบประมาณ หากรัฐจะสนับสนุนถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟังของผู้พิการ

ปัจจุบันผู้พิการทางการได้ยินที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง ต้องซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟังเอง เพราะตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนเครื่องช่วยฟังของส ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 2199

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP