logo

อินเดียเดินหน้า จัดวงเสวนาแนวทางการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 (นิวเดลี ประเทศอินเดีย) Sh. Faggan Singh Kulaste และ Smt. Anupriya Patel รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิก ...อ่านต่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP