logo

HITAP จัดเซสชั่นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกัน NCD ในงาน PMAC 2019

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา HITAP เข้าร่วมจัดการประชุมพิเศษ ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นส่วนหนึ่งการประช ...อ่านต่อ


HITAP ยินดีที่ได้มีส่วนช่วย “ประเทศเคนยา” พัฒนาหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา นางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยาและคณะ มาเยี่ยมเยือนเพื่อดูงานที่โครงการประเมินเ ...อ่านต่อ


เจาะลึกต้นทุนขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “ต้นทุนต่างกันมาจากปัจจัยที่แตกต่าง”

นโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถือเป็นอีกก้าวสำคัญของงานสาธารณสุขไทย ข้อมูลต้นทุนสำหรับหน่วยงานเพื่อบริหารให้เกิดนโยบายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ คณ ...อ่านต่อ

28 ธันวาคม 2561 | 532

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบจำลองประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องเพทซีที

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาแบบจำของการประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องเพทซีชี (PET/CT) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม HITAP จัดประชุม ...อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 | 540

HITAP ร่วมแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตให้กับ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เลขาธิการและนักวิจัยอาวุโส โครงการประเมินเทคโนโลยี ...อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2561 | 1166

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในคนไทย

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโ ...อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2561 | 665

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญขอคำปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงร่างงานวิจัยโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ ...อ่านต่อ

20 พฤศจิกายน 2561 | 525

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญกำหนดขอบเขตงานวิจัยประเมินความพร้อมบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเที ...อ่านต่อ

20 พฤศจิกายน 2561 | 568

คณะทำงานด้านสาธารณสุขจากประเทศเคนยา มาศึกษาดูงานที่ HITAP

12-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศในกระทรวงสาธ ...อ่านต่อ


HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก ให้กับตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขที ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP