logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมต่อเนื่องในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การประชุมต่อเนื่องในโครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ดำเนินงานทั้งทางด้านวิชาการและประสานงานในการจัดทำข้อเสนอสำหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อ คณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ผ่านกระบวนการนำเสนอ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเพื่อขอมติต่อการจัดสำดับความสำคัญของหัวข้อการศึกษาในครั้งนี้ HITAP และ IHPP นำเสนอผลงานวิจัยที่เหลือจำนวน 5 เรื่อง (ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2553) ได้แก่ การรักษาภาวะหอบหืดรุนแรงด้วยยา anti IgE, การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก วัสดุรองซับปัสสาวะและอุจจาระในผู้พิการและผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบคัดกรอง บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม

21 กันยายน 2553

Next post > จุรินทร์ ให้ 4 กระทรวง บูรณาการแผนแก้ไขปัญหามาบตาพุด จ.ระยอง และสั่งทุกหน่วยรายงานการครอบครองสารเคมี

< Previous post หวัด 2009เป็นซ้ำได้ แนะเด็กต่ำ9ขวบ ฉีดวัคซีน“เข็ม2“

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด