logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย

เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2551 โครงการการศึกษาความเป้นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี PET-CT Scan ในประเทศไทย
ได้จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย หลังจากได้รับข้อเสนอจากทางราชวิทยาลัยต่าง ๆ  เพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง …

17 ตุลาคม 2551

Next post > ประชุมกับทีมผู้ร่วมวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี

< Previous post "คนกรุง พร้อมคู่ กล้ารู้ กล้าตรวจ"

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด