logo
https://www.hitap.net
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP และ IHPP จัดประชุมคณะทำงาน “พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 2 มิถุนายน 2558 HITAP และ IHPP จัดประชุม “Think Tank” ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ และผู้ทำงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอและอภิปรายในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นักวิจัยจาก IHPP นำเสนอเรื่องให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ทุกชนิด คือ หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นปิดนิโคติน ยาบิวโพรพิออน และยาวาเร็นนิคลีน อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลังจากการนำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะมากมาย หนึ่งในนั้นคือเสนอให้มีการประเมินเรื่องการใช้ยาดังกล่าวจะทำให้เห็นภาระงบประมาณการใช้ยาเลิกบุหรี่ที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเลิกบุหรี่มีหลายชนิด หลายรูปแบบ ทั้งยา หมากฝรั่ง แผ่นแปะ ซึ่งแต่ละแบบมีราคา ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และผลข้างเคียงที่ต่างกัน

ภญ. เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการวิจัยเรื่องการเบิกจ่ายการตรวจติดตาม PT-INR (ทดสอบการแข็งตัวของเลือด) ด้วยระบบ Point of care เพื่อปรับยา และเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน) ผู้เข้าร่วมประชุมยังมีข้อเสนอแนะต่อเรื่องระบบ Point of care และการเฝ้าระวังการใช้ยาควรมีระบบการจัดการเกี่ยวกับการใช้ยา Warfarin และเครื่อง POC เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการสั่งใช้ยา Warfarin ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพราะว่ายาดังกล่าวต้องติดตามการใช้อย่างระมัดระวังและเกิดอันตรายจากการใช้ได้ง่ายกว่ายาตัวอื่น

เอกสารดาวน์โหลด

19 กรกฎาคม 2024Download
29 มิถุนายน 2558

Next post > HITAP จัดประชุมเสนอผลความก้าวหน้าในโครงการ “การจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ ของสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน และ ขดลวดค้ำยัน (PTCA Baloon & Coronary stent)”

< Previous post HITAP เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่าย HTAsiaLink ที่ ไต้หวัน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด