logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP นำทีมนักวิจัย สนับสนุนประเทศฟิลิปปินส์ทำการประเมินความคุ้มค่าของวัคซีน 2 ตัว

หน่วยงานสาธารณสุขประเทศฟิลิปปินส์ขอความสนับสนุนด้านวิชาการจาก HITAP เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV และวัคซีนนิวโมคอคคัลคอนจูเกต รวมทั้งให้คำปรึกษาการก่อตั้งหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศฟิลิปปินส์ในอนาคต โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ Rockefeller ผ่าน NICE International

เดือนมีนาคม 56 ที่ผ่านมา HITAP นำทีมนักวิจัยเยือนประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ พร้อมกับ Francis Ruiz จาก National Institute for Health and  Clinical Excellence (NICE, UK) เข้าพบและนำเสนอบทเรียนการประเมินเทคโนโลยีของประเทศไทยและอังกฤษ ต่อผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลฟิลิปปินส์

จากนั้นทีมนักวิจัย HITAP 6 คน ได้เดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนให้กับนักวิจัยของฟิลิปปินส์ จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากการอบรมนักวิจัยฟิลิปปินส์จะเริ่มทำการประเมินความคุ้มค่าของวัคซีน HPV และ วัคซีน PCV ภายใต้บริบทของฟิลิปปินส์ ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก HITAP คาดว่างานวิจัยทั้งสองชิ้นจะเสร็จสิ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้า

ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้า HITAP กล่าวว่า ที่มาของความร่วมมือระหว่างประเทศนี้เกิดจากความสนใจและความตระนักของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ในการลงทุนด้านสุขภาพที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร แม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีประชากรมากกว่าประเทศไทยเกือบ 30 ล้านคน แต่รัฐบาลลงทุนด้านสุขภาพในสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศไทย ทำเกิดความต้องการให้การใช้ HTA เพื่อจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพให้เหมาะสม”

ดร.นพ. ยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขประเทศฟิลิปปินส์ PhilHealth และมหาวิทยาลัยตื่นตัวและให้ความสนใจกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาก จึงได้ร้องขอให้ NICE และ HITAP ช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้สามารถประเมินเทคโนโลยี โดยเฉพาะการประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

Dr.Anna Melissa Guerrero หัวหน้าหน่วยประเมินเทคโนโลยีภายใต้กระทรวงสาธารณสุขของฟิลลิปินส์ (National Center for Pharmaceutical Access and Management Department of Health) กล่าวในช่วงท้ายของอบรมว่า “การได้เรียนรู้ประสบการณ์การประเมินเทคโนโลยีจากประเทศไทยทำให้ตนเองเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า และหวังว่าสักวันหนึ่งประเทศฟิลิปปินส์จะมีหน่วยงานด้านการประเมิน ฯ เป็นของตนเองเช่นเดียวกับประเทศไทย”

23 มีนาคม 2556

Next post > ที่ประชุมความร่วมมือกสพท. - HITAP ย้ำ การประเมินเทคโนโลยีฯ สำคัญ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับควรรู้

< Previous post HITAP จัดอบรม HTA Workshop และ HTA forum เรื่อง “มองรอบด้าน การใช้ข้อมูล HTA ในระบบสุขภาพไทย”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด