logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม สู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 HITAP ได้ร่วมแถลงข่าวการสนับสนุนแผนงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี)

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบายการสนับสนุนแผนงานวิจัยและนวัตกรรม สู้ภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความกังวลแก่ประชาชนในประเด็นของวัคซีนโควิด-19 ที่จะดำเนินการแจกจ่ายให้กับชาวไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในการนี้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

หนึ่งในโครงการวิจัยของ HITAP ที่อยู่ภายใต้แผนงานนี้ ได้แก่ โครงการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายโควิดวัคซีนพาสปอร์ตในอาเซียน เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศอาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ และวัคซีนพาสปอร์ตอาจช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเปิดประเทศได้โดยมีความเสี่ยงที่โควิด-19 จะกลับมาระบาดอีกครั้งน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีข้อมูลวิชาการที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการออกแบบวัคซีนพาสปอร์ตรวมถึงการนำไปใช้ โครงการนี้ HITAP ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โดยจะหารือกับเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ในการออกแบบแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศในภูมิภาค

นอกจากงานวิจัยของ HITAP แล้ว ยังมีงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ด้านประสิทธิผลและภูมิคุ้มกัน ด้านการบริหารแผนงาน ด้านการประกัน ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย ด้านการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขอีกมากมาย ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2564

Next post > HITAP คว้ารางวัล Silver Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

< Previous post HITAP เปิดเวที “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด