logo

HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

HITAP ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาโครงการ QOF ต่อผู้บริหาร สปสช.

วันที่ 26 พ.ค. 2559 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.รุ่งนภา คำผาง และ น.ส. สโรชา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ นำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 2101

ผลทดสอบตัวชี้วัดและเตรียมคัดเลือกเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้จริงในโครงการ QOF

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 2 ทดสอบตัวชี้วัด รายงานผลและเตรียมคัดเลือกเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้จริง เ ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมชี้แจงโครงการประเมินงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

นักวิจัย HITAP พัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ได้ใช้จริงภายในปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมชี้ ...อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2558 | 2293

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP