logo

รับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ   เนื่องด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร ...อ่านต่อ

10 สิงหาคม 2560 | 5774

หลายฝ่ายเห็นด้วย ทางเลือก ตั้ง 3 องค์กรอิสระด้าน อาหาร สารเคมี และยา ดูแลอนาคตผู้บริโภคไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 HITAP จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ...อ่านต่อ


ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย”

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาค ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้น โครงการอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภค

ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ อย. พัฒนาบทบาทการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพก่อนการออกสู่ตลาดให้ดียิ่งขึ้น ลดบทบาทด้านการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญ มองระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 58 ทีมวิจัย "อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย" จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบ และ โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคผ ...อ่านต่อ


ประชุมพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ดร.อินทิรา ยมาภัย นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 1707

อย.เพิ่งเอาจริง ยกเครื่อง “ร้านยา” เริ่ม 25 มิ.ย.จ่อคุมจ่ายยาอันตราย

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ลงประ ...อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2557 | 1929

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP