logo

ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม พัฒนาโครงการ “ชัดแจ๋ว ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลจากงานวิจัย “การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสำหรับเด ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2281

HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานและแถลงข่าว “เมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย” ภายหลังจบโครงการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานภายหลังสิ้นสุดทุนโครงการเมธีวิจัยอาวุโส 3 ปี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอ ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2673

ผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมประชุม จัดทำแนวทางการวินิจฉัย ดูแล และรักษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 58 ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ HITAP ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในผู้ป่วย ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2739

ประชุมผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม

วันที่ 20 เม.ย. 58 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันโรคหืดที่เหมาะสมในเด็กไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัยเรื่อง“การรักษาและป้องกันโรคหืดในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นักวิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนวรรณกรรม ประสิทธิผลของยา Inhaled corticosteroids (ICS) ในการรักษาและ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP