logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 โครงการ การประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบริการพื้นฐานในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ได้ร่วมอภิปรายเวทีสนทนาเรื่อง “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 ตุลาคม 2551

Next post > นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

< Previous post จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด