logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

Exxhange3

@ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 Associate Professor Roy Poses จากมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะประธาน Foundation for Integrity and Responsibility in Medicine (FIRM) ซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ให้เกียรติมาบรรยายที่ HITAP ในเรื่องประสบการณ์การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการรักษาโรคในหน่วยงานภาครัฐ  โดยเน้นพฤติกรรมของนักวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มีอคติ เบี่ยงเบนด้านจริยธรรม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำองค์กรและธรรมาภิบาลซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการศึกษาทางคลินิก รวมทั้งการคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยปกปิดการวิจัยที่จะไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่นำมาศึกษา

30 มกราคม 2552

Next post > ผลการศึกษาเรื่องการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

< Previous post การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด