logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนมิ.ย. 52 ในหัวข้อ Workshop: Basic statistics 3

Journal club ประจำเดือนมิถุนายน 2552

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-16.00 น. HITAP จัดประชุม Journal club ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ในหัวข้อ Workshop: Basic statistics 3 โดย ภก.อดุลย์ โมฮารา นักวิจัย HITAP เป็นผู้นำเสนอ

การประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอวิธีการทางสถิติในเรื่อง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มกรณีตัวแปรเป็น binomial (chi-square test) และการวิเคราะห์แบบสมการเส้นตรง (linear regression) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยมือใหม่ทุกคน

15 มิถุนายน 2552

Next post > Journal Club ปลายเดือนมิถุนายน 2552

< Previous post การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด