logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุม Journal Club ในหัวข้อ “ผลการดำเนินโครงการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ”

HITAP จัด Journal Club ครั้งที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2552

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 HITAP จัด Journal Club ในหัวข้อ “ผลการดำเนินโครงการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ” วิทยากรโดย รศ.ดร.ภก.อาทร  ริ้วไพบูลย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักวิจัยของ HITAP และ IHPP ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการ นำเสนอผลการดำเนินโครงการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทางการแพทย์และสาธารณสุข การจัดทำรายการต้นทุนต่อหน่วยมาตรฐานของค่าบริการทางการแพทย์ และจัดทำรายการค่ามาตรฐานพร้อมแหล่งอ้างอิง สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ต้นทุน โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 โครงการย่อย ประกอบด้วย

1) การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินการดำเนินงานในอดีต
2) การพัฒนาค่าต้นทุนสัมพัทธ์ของกิจกรรมการบริการสุขภาพ
3) การพัฒนาตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
4) การจัดทำค่ามาตรฐานในการวิเคราะห์ต้นทุน
5) การจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานโดยการสร้างแบบจำลองจากสถานพยาบาลที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

27 กรกฎาคม 2552

Next post > บรรยากาศงานเสวนา “เหลียวมองผลกระทบ…ก่อนคิดถึงอนาคต CL”

< Previous post HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม OMERET”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด