logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
บรรยากาศงานเสวนา “เหลียวมองผลกระทบ…ก่อนคิดถึงอนาคต CL”

บรรยากาศงานเสวนา “เหลียวมองผลกระทบ…ก่อนคิดถึงอนาคต CL”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงานเสวนา “เหลียวมองผลกระทบ ก่อนคิดถึงอนาคต CL” ณ  ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทยา และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย

งานเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ และ ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้แทนการค้าไทย เป็นวิทยากรบนเวที โดยมี นายกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

อย่างไรก็ตาม HITAP ได้เชิญ เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาครั้งนี้ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทยมาโดยตลอด แต่น่าเสียดายว่าก่อนวันงานเพียง 1 วัน ทาง PReMA ได้แจ้งมายังผู้จัดงานว่าเภสัชกรธีระป่วยกระทันหันไม่สามารถมาเข้าร่วมงานนี้ได้ และไม่ขอส่งตัวแทนมาเป็นวิทยากรบนเวที ทำให้เวทีในวันนั้นขาดมุมมองในส่วนของบริษัทยาข้ามชาติไป

     สำหรับวัตถุประสงค์ของงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ HITAP เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551” รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของการดำเนินนโยบาย CL ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยในอนาคตด้วย

งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมจัดทั้งหมด รวมถึงความคิดเห็นดีๆ จากผู้เข้าร่วมงาน และ HITAP หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

 คลิ๊กไปอ่านเพิ่มเติม เนื้อหารายละเอียดที่

30 กรกฎาคม 2552

Next post > จัดการประชุมเพื่อกำหนดคำถามและขอบเขตของการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

< Previous post HITAP จัดประชุม Journal Club ในหัวข้อ “ผลการดำเนินโครงการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด