logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแก่ GDN

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแก่ GDN

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน  2551  โครงการประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบริการพื้นฐานในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแก่ GDN (Global Development Network) โดยมีประเด็นในการอภิปรายประกอบด้วย การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการส่งมอบข้อมูลดิบ โดยประเด็นการส่งมอบข้อมูลดิบนั้น HITAP มีประเด็นที่ต้องไปเจรจากับ GDN ดังนี้

1. ขอยืดเวลาในการส่งมอบข้อมูล 1 ปี เพื่อนำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ GDN นำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป
2. แนวทางการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในเชิงการค้า
3. แนวทางการอ้างอิงชื่อทีม HITAP ในกรณีที่มีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ต่อ

ซึ่งทั้งหมดนี้  ในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2552  HITAP จะไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยแก่ GDN ซึ่งจัดที่เมือง York ประเทศอังกฤษ  โดยมี นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ และ ผศ.ยุวดี ลีลัคนาวีระ เป็นผู้นำเสนอผลดังกล่าว

 

ภาพบรรยากาศการประชุม
*——————————————————————————————————-*

19 พฤศจิกายน 2551

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาสมุนไพร ครั้งที่ 1

< Previous post @ การนำเสนอผลงานในที่ประชุม สปสช.

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด