logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ในวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และในลำดับต่อไปจะเป็นวิพากษ์การศึกษา โดยผู้แทนหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการพัฒาบัญชียาหลักเพื่อให้การศึกษาเป็นที่ยอมรับต่อไป

21 พฤษภาคม 2552

Next post > HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนพ.ค. 52 ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

< Previous post นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด