logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

           เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค.2552 ที่ผ่านมา ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล นักวิจัย HITAP พร้อมด้วย ภญ.คัคนางค์ ไชยศิริ  ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข” เดินทางไป จ.เชียงราย เพื่อศึกษาและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาล และเภสัชกร ในการใช้ยาจากสมุนไพร โดย กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลแม่สาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง ซึ่งนักวิจัยได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีจากทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง

20 พฤษภาคม 2552

Next post > นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นแก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

< Previous post การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด