logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุม Think Tank ครั้งที่ 5   เวทีเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วันที่ 18 กันยายน 2556 นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และนักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย 2 เรื่องต่อที่ประชุม Think Tank  ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิระบบสุขภาพหลายท่าน เช่น ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข เป็นต้น

นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นักวิจัยจาก IHPP นำเสนอผลวิจัยเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้แผ่นรองชนิดลมสลับลูก เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในผู้พิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษายังไม่สามารถให้ข้อสรุปชัดเจนว่าการใช้แผ่นรองช่วยลดแผลกดทับ เนื่องจากการเกิดแผลกดทับมีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย เช่น โรคเบาหวาน ความถี่ของการผลิกตัว ความสามารถของผู้ดูแล เป็นต้น

จาก นั้น ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองสี นักวิจัย HITAP นำเสนองานหัวข้อ “โรคจอตากับยาทางเลือก” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อศึกษาติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลของ bevacizumab เปรียบเทียบกับ ranibizumab ในการรักษาโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกผิดปกติ (Age-related macular degeneration – AMD) และจุดภาพชัดบวมน้ำจากโรคเบาหวาน (Diabetic macular edema- DME) ในไทย ทั้งนี้ทีมวิจัยคาดว่าการศึกษาจะเสร็จสิ้นในปลายปี พ.ศ.2557 ปัจจุบันยา bevacizumab บรรจุอยู่ในบัยชียาหลักแห่งชาติประเภท จ(2) สำหรับการรักษาโรค AMD และ DME

19 กันยายน 2556

Next post > สธ.บังคับแรงงานต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพ-ซื้อหลักประกัน 2,200 บาทต่อปี

< Previous post อภ.ขอโทษบรรจุยาผิดซอง เหตุยาคล้ายกันผลิตเวลาเดียวกัน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด