logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมส่งผลงานประกวด “THAILAND RESEARCH EXPO 2018”

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” พร้อมส่งงานวิจัยร่วมประกวดและจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 HITAP ร่วมออกบูธ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” หรือ “THAILAND RESEARCH EXPO 2018” ภายใต้ธีมงาน “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย HITAP ได้ส่งงานวิจัยร่วมประกวด 2 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย” และ “การค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายด้วยตนเองในประเทศไทย” และร่วมจัดแสดงอีก 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาในสาขาการแพทย์  รวมถึงบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมตอบคำถามเพื่อเผยแพร่ผลจากงานวิจัยให้ผู้ร่วมงานได้ทราบ พร้อมจำหน่ายหนังสือ “Testing Treatment การรักษาต้องสงสัย” และหนังสือ “การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมงาน

16 สิงหาคม 2561

Next post > หลักประกันสุขภาพ ไทยถึงจนแต่ก็ภูมิใจ

< Previous post HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 14 (Economic Evaluation Training)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด