logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดเซสชั่นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกัน NCD ในงาน PMAC 2019

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา HITAP เข้าร่วมจัดการประชุมพิเศษ ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นส่วนหนึ่งการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 (Prince Mahidol Award Conference – PMAC 2019)

การประชุมนี้มีหัวข้อเรื่อง “มาตรการที่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า และประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ HITAP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยนานาชาติ กำลังศึกษาและจัดทำเนื้อหา ว่ามาตรการแบบใดที่คุ้มค่าและไม่คุ้มค่าในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และมะเร็ง ที่กำลังเป็นภัยคุกคามผู้คนในปัจจุบัน ในการประชุมนี้ HITAP ร่วมกับคณะวิจัยเปิดรับความเห็นต่อเนื้อหา เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

เนื้อหาจากงานวิจัยชิ้นนี้จะรวบรวมและเผยแพร่ในรูปของหนังสือทั้งเป็นรูปเล่มและออนไลน์ โดยจะออกสู่สายตาสาธารณะครั้งแรกในวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (12 ธันวาคม)

5 กุมภาพันธ์ 2562

Next post > HITAP ร่วมกับ สปสช. ต้อนรับรมต.สาธารณสุขระดับรัฐ ประเทศอินเดียและคณะดูงานวิจัยพัฒนานโยบายสาธาณสุขระดับชาติ

< Previous post HITAP ยินดีที่ได้มีส่วนช่วย "ประเทศเคนยา" พัฒนาหลักประกันสุขภาพ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด