logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ยินดีที่ได้มีส่วนช่วย “ประเทศเคนยา” พัฒนาหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา นางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยาและคณะ มาเยี่ยมเยือนเพื่อดูงานที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) ต่อไป

โดยตอนนี้ประเทศเคนยากำลังอยู่ในระหว่างนำร่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรก ๆ ที่จัดตั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จ โดยใช้ HTA เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อให้หลักประกันสุขภาพฯ มั่นคงและยั่งยืน ประสบการณ์ของประเทศไทย และการทำงานด้าน HTA ของ HITAP จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ดีในประเทศเคนยา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านสุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสาธารสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการจัดลำดับความสำคัญ

จากนั้นคณะผู้แทนเคนยาเข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) HITAP และ The International Decision Support Initiative หรือ iDSI อีกด้วย

4 กุมภาพันธ์ 2562

Next post > HITAP จัดเซสชั่นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกัน NCD ในงาน PMAC 2019

< Previous post เจาะลึกต้นทุนขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “ต้นทุนต่างกันมาจากปัจจัยที่แตกต่าง”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด