logo

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่นําร่อง”

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักศึกษา ม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ต้อนรับการมาเยือนของคณาจารย์และนักศึกษาชาวศรีลังกา เวียดนาม และไทย จากหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

การมาเยือน HITAP ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของ HITAP ในการสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทย ผ่านการทำงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการสื่อสารผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

26 กันยายน 2562

Next post > HITAP ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

< Previous post HITAP จัดอบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 15

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด