logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ต้อนรับผู้แทนจากประเทศเมียนมาเพื่อดูงานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา ประเทศเมียนมา ศึกษาดูงานที่ HITAP ในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ในประเทศไทย” เนื่องจาก HITAP เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ และมีความน่าเชื่อถือทางด้านการประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

เนื้อหาดูงานครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) การแนะนำเกี่ยวกับ HITAP 2) การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3) บทบาทของการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการพัฒนาบัญชียาหลักในประเทศไทย และ 4) ความสำคัญของการสื่อสารงานวิจัยแก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ สาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นอกจากนี้ นักวิจัย HITAP และคณะผู้แทนฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และ และความเป็นไปได้ของความร่วมมือในอนาคต

31 ตุลาคม 2562

Next post > HITAP ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขอินเดียศึกษาดูงานเรื่อง HTA

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเรื่องการเบิกจ่ายค่าบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) สำหรับ การบริการภาวะไตวายเฉียบพลัน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด