logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ไฮแทปจัดประชุมนำเสนอผลการการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทีมวิจัยจาก HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งมีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเสนอความเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ศึกษาในหัวข้อดังกล่าว โดยนำเสนอผลศึกษา ประกอบด้วย ผลการทบทวนและวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ

9 ธันวาคม 2563

Next post > HITAP เปิดเวที “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด

< Previous post HITAP จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรมควบคุมโรค

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด