logo

HITAP จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย ...อ่านต่อ


ปฐมนิเทศโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

โครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบายได้จัดการปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนจาก HITAP ที่ผู้ผ่านการคัดเลือ ...อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

HITAP จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่า ...อ่านต่อ


แนะแนวผู้รับทุนโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

เมื่อวันก่อนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดยโครงการนี้เ ...อ่านต่อ

16 มกราคม 2561 | 2018

HITAP บรรยายพิเศษ เรื่อง HTA ที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการ ...อ่านต่อ


สกว.ร่วมกับ HITAP ค้นหานักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพ

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวว่า เพื่อขยายเนื้อหา ข้อมูลเชิงวิจัยอันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ โครงการประเมินเทค ...อ่านต่อ


ดร.นพ. ยศ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ HITAP เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปร ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานและแถลงข่าว “เมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย” ภายหลังจบโครงการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานภายหลังสิ้นสุดทุนโครงการเมธีวิจัยอาวุโส 3 ปี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอ ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2706

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP