logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ดร.นพ. ยศ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ HITAP เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2558 ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย จาก รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ในงานนี้ฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กับการนำไปใช้เชิงนโยบาย โดยมีผลงานวิจัยเด่น 4 เรื่อง ได้แก่

3 มีนาคม 2559

Next post > หลายฝ่ายเห็นด้วย ทางเลือก ตั้ง 3 องค์กรอิสระด้าน อาหาร สารเคมี และยา ดูแลอนาคตผู้บริโภคไทย

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด