logo

HITAP จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย ...อ่านต่อ


ปฐมนิเทศโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

โครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบายได้จัดการปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนจาก HITAP ที่ผู้ผ่านการคัดเลือ ...อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

HITAP จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่า ...อ่านต่อ


แนะแนวผู้รับทุนโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

เมื่อวันก่อนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดยโครงการนี้เ ...อ่านต่อ

16 มกราคม 2561 | 1927

HITAP บรรยายพิเศษ เรื่อง HTA ที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการ ...อ่านต่อ


ดร.นพ. ยศ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ HITAP เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปร ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานและแถลงข่าว “เมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย” ภายหลังจบโครงการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานภายหลังสิ้นสุดทุนโครงการเมธีวิจัยอาวุโส 3 ปี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอ ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2637

ดันตรวจยีนก่อนใช้ยา ‘ลมชัก-ปวดปลายประสาท’

HITAP ชี้ตรวจยีน HLA-B*1502 ก่อนให้ “ยาคาร์บามาเซปีน” รักษาโรคลมชัก-ปวดปลายประสาท ช่วยป้องกันการเกิดผื่นแพ้รุนแรงได้ เผยยีนนี้พบมากในคนเอเชีย ระบุไต้ห ...อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2558 | 2509

ดันตรวจยีนกันแพ้ยารุนแรงเข้าบัตรทอง

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ ไฮแท็ป แถลงข่าว “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัยสู่นโยบาย” จัดโดยไ ...อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2558 | 3005

“เมธีวิจัยอาวุโส” แถลงผลงาน เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย ชู 2 โครงการเด่น – ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย และ ประเมินความคุ้มค่าการตรวจยีนป้องกันแพ้ยารุนแรง

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (นนทบุรี) ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ผู้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเ ...อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2558 | 3070

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP