logo

Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม

Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 HITAP ได้จัดประชุม journal club ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย รศ.ด ...อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2552 | 1964

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP