logo

แพทย์ห่วงอุบัติเหตุทางเรือ ในพื้นที่น้ำท่วม ให้เตรียมอุปกรณ์ชูชีพ เนื่องจากลมแรง

แพทย์ห่วงอุบัติเหตุทางเรือ ในพื้นที่น้ำท่วม ให้เตรียมอุปกรณ์ชูชีพ เนื่องจากลมแรง http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hot ...อ่านต่อ

1 พฤศจิกายน 2553 | 981ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP