logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 4/2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางสาธาณสุข หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และ ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตยาที่มีส่วนในการทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ภายในงานประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการพิจารณารายการยา 18 รายการ ที่คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทำข้อมูลเภสัชเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอผลการวิจัยเพื่อให้อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณาประกอบการตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ

30 มิถุนายน 2558

Next post > HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบ และ โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2558

< Previous post HITAP จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด