logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมงาน “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018”

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วม “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018” และจัดแสดงบูธนำเสนองานวิจัย โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา HITAP ได้ร่วมออกบูธในงาน “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018” ภายใต้ธีมงาน “From Simulation to Real World Practice” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล จ.อุบลราชธานี

HITAP ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “การค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายด้วยตนเองในประเทศไทย” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ แพทย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาในสาขาการแพทย์ รวมถึงบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ HITAP ยังจัดกิจกรรมตอบคำถามเพื่อเผยแพร่ผลจากงานวิจัยให้ผู้ร่วมงานได้ทราบ พร้อมจำหน่ายหนังสือ “Testing Treatments การรักษาต้องสงสัย” และหนังสือ “การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมงาน

21 กันยายน 2561

Next post > HITAP ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum)

< Previous post นักศึกษาม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด