logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum)

HITAP ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) โดยกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรทางการแพทย์สนใจร่วมชมบูธเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 HITAP ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “R2R to Future Health Care” โดยภายในบูธมีการจัดแสดงนิทรรศการจากงานวิจัยในโครงการ “การค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายด้วยตนเองในประเทศไทย” และโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมและจำหน่ายหนังสือ “การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ” และหนังสือ “Testing treatments การรักษาต้องสงสัย” บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจร่วมกันกิจกรรมและเข้าชมบูธเป็นจำนวนมาก

25 กันยายน 2561

Next post > HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก

< Previous post HITAP ร่วมงาน “การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด