logo

HITAP โดย ทีมงานโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ จัดประชุมคัดเลือกหัวข้อปัญหา ของกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ปี 2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมด้วยทีมงานโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ หรือ โครงการ UCBP จัดประชุมร ...อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2564 | 1087

HITAP ร่วมกับ สปสช. ต้อนรับรมต.สาธารณสุขระดับรัฐ ประเทศอินเดียและคณะดูงานวิจัยพัฒนานโยบายสาธาณสุขระดับชาติ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้อนรับ Tribhuvaneshwar ...อ่านต่อ


HITAP วิจัยพบหลัง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง แต่ซื้อ “อาหารเสริม ยาบำรุง วิตามิน” เพิ่มกว่า 10 เท่า! แนะรัฐต้องจับตา

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) วิจัยพบหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยมีรายจ่ายด้านสุขภาพที่ต้องจ่ายเองเป็นสัดส่วนที่ลดลง โดยใ ...อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2561 | 3456

หลักประกันสุขภาพ ไทยถึงจนแต่ก็ภูมิใจ

หนังสือพิมพ์: www.thairath.co.th ฉบับวันที่: 5 กันยายน 2561 “ไทยเป็นตัวอย่างประเทศกำลังพัฒนาที่ใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ...อ่านต่อ


สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

IHPP และ HITAP จัดสัมนาวิชาการเพื่อให้นักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอความก้าวหน้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เ ...อ่านต่อ


นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คณะวิจัยโครงการการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสนทนากลุ่มผู้ให ...อ่านต่อ


การประชุมเพื่อหารือเรื่องคู่มือสำหรับพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่ประเทศที่ต้องการบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยองค์การอนามัยโลก

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์) องค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาการ และหน่วยงานประเมินเทคโนโลย ...อ่านต่อ


HITAP นำเสนอเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อคณะอนุกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พร้อมด้วยนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมกับคณ ...อ่านต่อ


อินโดฯ เริ่มนโยบายล้างไตช่องท้อง ชี้ประเทศไทยเดินถูกทาง

อินโดนีเซีย เริ่มนโยบายล้างไตช่องท้อง หลังประเทศไทยดำเนินนโยบายมาเกือบ 10 ปี เชื่อเดินถูกทาง พร้อมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นโยบาย “ล้างไตผ่านช่องท้องเ ...อ่านต่อ


คณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คุยกรอบการทำงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะทำงานพิจารณาผลการทบทวนวรรณกรรมสำหรับโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการส่งเสริมและป้องกั ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP