logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในคนไทย

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเบื้องต้น ในการป้องกันและแก้ไขมะเร็งตับในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลศิริราช, กรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในการประชุม ทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากโรงพยาบาลศิริราช HITAP และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 3 โครงการได้แก่ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.hitap.net/documents/18724) ,การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซี (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.hitap.net/research/17757) ,การบริหารจัดการปัญหาไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี โดยงานวิจัยเหล่านี้เป็นการศึกษาเก่าที่มีการนำมาปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีการหาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขมะเร็งตับในประเทศไทยโดยทีมวิจัยเป็นผู้ทบทวนข้อเสนอและให้ที่ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็น ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยมีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจมากมายซึ่งจะมีการนำไปปรับใช้ในระดับนโยบายเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในประเทศไทยต่อไป

26 พฤศจิกายน 2561

Next post > HITAP ร่วมแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตให้กับ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญขอคำปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด