logo

ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567

เนื่องด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567 มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครทีมวิจัยที่สังก ...อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2565 | 1300

HITAP เปิดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เปิดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 25 ...อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2561 | 2237

มะเร็งต่อมลูกหมากภัยเงียบที่ร้ายแรงในผู้ชายกับความหวังในการรักษา

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ: https://www.thairath.co.th/content/1279244 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์ผู้เชี่ย ...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2561 | 1538

ประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 3 การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย: กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้มาตรการการรณรงค์โครงการงดเหล้ ...อ่านต่อ


HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13 (EE training#13) ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหว ...อ่านต่อ

14 กันยายน 2560 | 2762

อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพและนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประะชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP