logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในคนไทย

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโ ...อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2561 | 1246

สัมภาษณ์พิเศษ: รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร สปสช.เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อคนไทย 47.7 ล้านคน

หมายเหตุ : การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit packages) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และไม่เกิดภาวะล้มละลายจากการจ่ายค่าบริการ เป็นเรื่องส ...อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2561 | 2039

คนพิการ’โอดประกันสังคมให้สิทธิ์ด้อยกว่า’บัตรทอง’

"คนพิการ" โอดประกันสังคมให้สิทธิ์ด้อยกว่าบัตรทอง ระบุ โรงพยาบาลไม่พร้อม ยาไม่เพียงพอ ต้องควักกระเป๋าซื้อเอง เสนอคลอดสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำ ด้าน ผอ. HITA ...อ่านต่อ


สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

IHPP และ HITAP จัดสัมนาวิชาการเพื่อให้นักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอความก้าวหน้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เ ...อ่านต่อ


นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คณะวิจัยโครงการการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสนทนากลุ่มผู้ให ...อ่านต่อ


คณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คุยกรอบการทำงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะทำงานพิจารณาผลการทบทวนวรรณกรรมสำหรับโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการส่งเสริมและป้องกั ...อ่านต่อ


ไฮแทป’ทำวิจัยแนะ’สปส.’เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนพิการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป (HITAP) เปิดเผยว่า จากการวิจัยเรื่อง ก ...อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2557 | 1939

ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่ / วัยทำงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบการบริการด้านการสร้างเสริมส ...อ่านต่อ

10 กุมภาพันธ์ 2557 | 1440

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP