logo

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข         เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล , ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2552 | 922

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคม

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 HITAP ได้จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคมขึ้น ในหัวข้อ “การปร ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2552 | 888

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ “การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ“การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ว ...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2552 | 1277

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ ส ...อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2552 | 1030

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552      เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) จัดการประชุ ...อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2552 | 1490

“ เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารสาธารณสุขในประเทศไทย : กลไกการสื่อสารสุขภาพ…ความจริง หรือ บิดเบือน ”

“ เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารสาธารณสุขในประเทศไทย : กลไกการสื่อสารสุขภาพ...ความจริง หรือ บิดเบือน ”     ในปัจจุบันมีการใช้สื่อหลากหลายช่ ...อ่านต่อ

27 เมษายน 2552 | 1047

นักวิจัยโครงการนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการลงพื้นที่

นักวิจัยโครงการนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการลงพื้นที่       เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา นักวิจัยในโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์และ ...อ่านต่อ

20 เมษายน 2552 | 1530

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ อาคารรัฐสภา 2 ภก.อดุลย์ โมฮารา นักวิจัยโครงการประเมินเทคโ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2552 | 1113

HITAP จับมือ อย.จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

HITAP จับมือ อย.จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2552 | 1014

นักวิจัยในโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ลงพื้นที่

นักวิจัยในโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ลงพื้นที่        นักวิจัย HITAP ผู้รับผิดชอบโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ ...อ่านต่อ

3 เมษายน 2552 | 1054

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP